LESARSKE storitveCNC storitveBIOgorivoSTAVBNO POHIŠTVO

Predstavitev podjetja:

Naši začetki segajo v leto 1979, ko smo kot majhna obrtna delavnica začeli z izdelavo palet. Proizvodnjo smo nato širili na druge lesene proizvode. Že v samem začetku smo se zavedali pomembnosti sušenja lesa in tako smo imeli prvo sušilnico že leta 1985.

...............

Leta 1990 smo se preoblikovali v družbo z omejeno odgovornostjoi. Vseskozi smo vlagali v neprimičnine in stroje.

Leta 1993 smo postavili montažno proizvodno halo s pokrito površino 300 m2.

V letu 1996 smo začeli z izdelovanjem smrekovih lepljencev. Kmalu smo večino te proizvodnje prodajali na tuji trg. Pridobili smo tudi avstrijski certifikat o ustreznosti izdelka Güttezeichen.

Leta 2000 smo začeli z izdelavo vrat na numerično krmiljenem stroju WEEKE. Izdelamo lahko vrata poljubnih oblik izrezov in dimenzij.

Danes je v Mizarstvo Kovač zaposlenih preko 40 delavcev vključno z vajenskim kadrom. Aktivno sodelujemo s šolskimi ustanovami lesarske stroke pri izvajanju vajeniške prakse. Letno predelamo okoli 10.000 m3 izbranega lesa, predvsem kakovostnega smrekovega. Ves les nato sušimo v sodobnih sušilnicah s kapaciteto 200 m3. Površina s katero razpolaga Mizarstvo Kovač je preko 20.000 m2, od tega je zaprtih proizvodnih prostorov 3.000 m2 in preko 1.600 m2 pokritih skladiščnih površin.

prihodnost in vizije

V prihodnje se bomo v podjetju MIZARSTVO KOVAČ trudili ohranjati vrhunsko kvaliteto pri naših izdelkih. Uvajamo nekaj novih proizvodov, spogledujemo pa se tudi z oblikovanjem in izdelovanjem pohištva.